ES SUPPORT

UAB “Spectrum logistika” įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. 03.3.1-LVPA-K-806-01-0246 „Elektroninio verslo sprendimo diegimas UAB “Spectrum logistika” Bendra projekto vertė – 15.910,00 Eur.

Iš projekto lėšų įmonė planuoja įsigyti  kompiuterinę ir programinę įrangą, atlikti verslo valdymo sistemos diegimo, adaptavimo įmonės veiklai darbus.

Siekiant optimizuoti įmonės veiklą, UAB „SPECTRUM LOGISTIKA“ planuoja įsigyti bei adaptuoti savo įmonės veiklai naują verslo valdymo sistemą, kuri užtikrins įmonės verslo procesų, tokių kaip įpardavimų, transporto, įmonės finansinių rodiklių, personalo, valdymą. Diegiama VVS bus pritaikyta specifiniams įmonės poreikiams – bus įdiegti minėtų verslo procesų moduliai, kurie leis optimizuoti įvairių duomenų analizę, palengvins užsakymų vykdymą, finansinių ataskaitų konsolidaciją, paslaugų poreikio nustatymą, finansinį modeliavimą, dokumentacijos, ryšių su klientais valdymą. Taip pat bus įsigyta techninė įranga – GPS transporto valdymo ir kontrolės sistema, leisianti taupyti resurusus ir efektyviau organizuoti darbą. Optimizuoti ir integruoti įmonės verslo valdymo procesai, tiesiogiai įtakos didesnės pridėtinės vertės sukūrimą, kadangi atsiras sistemiškumas, operatyvumas, automatizavimas, sumažės klaidų tikimybė, didės paslaugų apyvarta ir kokybė. Tokiu būdu bus užtikrinamas ilgalaikis UAB „SPECTRUM LOGISTIKA“  darbo našumo didėjimas.

Optimizuoti ir integruoti procesai turės tiesioginės įtakos didesnės pridėtinės vertės sukūrimui, nes atsiras sistemiškumas, operatyvumas, augs darbų  kokybė. Projekto įgyvendinimas turės teigiamą poveikį ir kitiems UAB “Spectrum logistika” veiklos rezultatams: didės darbo našumas, apyvarta, pagerės paslaugų teikimo bei klientų aptarnavimo kokybė. Tokiu būdu bus užtikrinamas ilgalaikis UAB “Spectrum logistika” konkurencingumas Lietuvoje ir užsienyje.