Privatumo politika

Siekiant užtikrinti  svetainės lankytojų privatumo apsaugą UAB „Spectrum Logistika“ patikėtus duomenis saugo nuo pakeitimo, neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ir neleistino naudojimo.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Spectrum Logistika“, kodas 302675469, Metalo g. 9, Vilnius, Lietuva, tel. +370 610 27700, el. paštas info@smlogistika.lt.

Spectrum Logistika neteikia informacijos trečiosioms šalims, išskyrus mūsų klientus ir tiekėjus, kuriems ši informacija yra reikalinga tiesiogiai su verslu susijusiais tikslais.

Taikomų įstatymų normų pagrindu ar valstybės institucijų reikalavimu Jūsų duomenys gali būti perduoti viešosios valdžios institucijoms.

Jūsų duomenis saugosime 3 metus po paskutinio jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu dienos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

UAB „Spectrum Logistika“ pasilieka teisę be atskiro pranešimo keisti privatumo ir saugumo politiką ateityje, bet kuriuo metu keisti ar ištrinti svetainėje esančią informaciją, taip pat modifikuoti šios svetainės turinį, struktūrą.